Adatkezelési tájékoztató

24fit.hu weboldalon rendezvényre, szolgáltatásra történő jelentkezés kapcsán megadott adatok kezeléséhez

Ön nevének, referenciájának, véleményének közzétételével és az erre vonatkozó checkbox bejelölésével önként hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat kezeljük. 

 

FitFuture24 Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-374634

Nyilvántartást vezető hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 28802743-2-41

Székhely: H-1054 Budapest, Szemere utca 19. as. 2.

Email cím: FitFuture24@24Fit.hu 

Kapcsolattartó: Demeter Attila 

Telefonszám : +3670-3657054

Ezen adatok megadása és kezelése nem kötelező, kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. 

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön weboldalon keresztül megadott adatait a tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk, valamint az Adatkezelő székhelyén elektronikusan tároljuk.

 

A weboldal tárhelyszolgáltatója: HelloWP Ltd.

Székhely: 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, Egyesült Királyság

 

adatkezelő az általam 

  • Online bemutató
  • 24Fit kihívás 
  • Karrierlehetőség
Módszerünk

szolgáltatások kapcsán rendelkezésre bocsátott adatokat az általam megismert adatkezelési szabályok  szerint kezelje. 

A kezelt személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám     

Az adatkezelés célja: 

Rendezvények lebonyolításának szervezés, Szolgáltatás nyújtásának szervezése

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett önkéntes hozzájárulása

Az Érintett hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző jogszerű adatkezelés meglétét.

a.) 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5.§.(1) bek b.) „az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult”

b.) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

Az adatkezelés időtartama: 5 év, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben az Érintett nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait az Adatkezelő 5 évig kezeli 

Adatkezelés módja: papír alapon és elektronikus formában