Adatkezelési tájékoztató

24fit.hu weboldalon megadott referencia, vélemény közzétételéhez

Ön nevének, referenciájának, véleményének közzétételével és az erre vonatkozó checkbox bejelölésével önként hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat kezeljük. 

 

FitFuture24 Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-374634

Nyilvántartást vezető hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 28802743-2-41

Székhely: H-1054 Budapest, Szemere utca 19. as. 2.

Email cím: FitFuture24@24Fit.hu 

Kapcsolattartó: Demeter Attila 

Telefonszám : +3670-3657054

Ezen adatok megadása és kezelése nem kötelező, kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. 

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön weboldalon keresztül megadott adatait a tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk, valamint az Adatkezelő székhelyén elektronikusan tároljuk.

 

A weboldal tárhelyszolgáltatója: HelloWP Ltd.

Székhely: 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, Egyesült Királyság

 

Adatkezelő az általam rendelkezésre bocsátott adatok alapján weboldalán, és facebook oldalán véleményemet, fotómat, terméktapasztalatomat közzétegye.

 

11. Referencia és vélemény közzététele 

 

11.1. A kezelt személyes adatok köre: név, vélemény, képfelvétel   

 

11.2. Az adatkezelés célja: 

Adatkezelő által végzett tevékenység, általa nyújtott szolgáltatások, valamint az általa forgalmazott termékek ismertté tétele az Érintett véleményének közzétételével. 

 

11.3. Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett önkéntes hozzájárulása

Az Érintett hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző jogszerű adatkezelés meglétét.

a.) 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5.§.(1) bek b.) „az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult”

b.) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

 

11.4. Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. 

 

Adatkezelés módja: 

Az Érintettről készült fotó, neve, véleménye közzétételre kerül  a 24fit.hu oldalon, vagy az Adatkezelő által kezelt Facebook oldalakon